سید مهدی میرداماد شب دوم محرم 1387

 

 

 

سید مهدی میرداماد (شب اول روضه حضرت مسلم)

سید مهدی میرداماد(شب دوم ورود کاروان امام حسین)

سید مهدی میرداماد(شب سوم روضه حضرت رقیه)

سید مهدی میرداماد(شب چهارم روضه حضرت زینب)

سید مهدی میرداماد(شب پنجم روضه حضرت عبدالله بن حسن)

سید مهدی میرداماد(شب ششم روضه حضرت قاسم) 

سید مهدی میرداماد(شب هفتم روضه حضرت علی اصغر)

سید مهدی میرداماد(شب هشتم روضه حضرت علی اکبر) 

سید مهدی میرداماد(شب تاسوعا روضه حضرت عباس) 

 

 

 


 

نوشته شده توسط محمد حسن مومن پور در پنجشنبه ۲۶ آذر۱۳۸۸ ساعت 3:23 موضوع | لینک ثابت